NMBS/SNCB Ex 6070 KLEIN MODELLBAHN

Deze door KLEIN MODELLBAHN AUSTRIA als Italiener Bauzuglok 6070 uitgebrachte HO schaal locomotief, heeft zoals zijn soortgenoten van dit type 210 / Reeks 60 van de NMBS het gekende zinkpest probleem van het interne chassis. Zinkpest komt met name voor bij voorwerpen die gemaakt zijn van een onzuivere legering van zink, waarbij een hoge luchtvochtigheid in combinatie met een hoge temperatuur dit proces versnellen. Het door zinkpest aangetaste chassis gaat uitzetten, barsten en vernield uiteindelijk in het slechtste geval het externe plastic chassis en de kast van de locomotief.

Op deze foto is duidelijk te zien dat het aangetaste interne chassis zodanig is uitgezet en het externe plastic chassis vervormt.
Na het moeizaam en voorzichtig verwijderen van het interne chassis is dit wat er uiteindelijk van overblijft …
Gezien de fabrikant het originele chassis decennia geleden uit productie heeft genomen biedt ook hier de 3D printer soelaas.
Na het demonteren van alle onderdelen, en het aanbrengen van de nodige gaatjes in het 3D geprint chassis, is dit klaar om bestukt te worden.
Monteren van de plexi lichtkanalen en de gloeilampjes.
Monteren van het gewichtsblokje met het printje.
Monteren van de motorbogies.
De nodige aansluitingen solderen op het printje.
Monteren van het externe chassis dat hier gelukkig geen blijvende schade opliep door het zinkpest issue.
Voor de werking van de lampjes dient er een extra massa draadje te worden aangebracht, omdat het 3D geprint chassis niet elektrisch geleidend is …
Na de laatste controle is de loc klaar om geassembleerd te worden.
De geassembleerde loc klaar voor een testrit.
… en het resultaat mag er zijn. Gezien zijn lijdensweg en ouderdom loopt hij nog voortreffelijk goed …

Bij deze KLEIN MODELLBAHN loc waren de kast en het externe chassis door ditzelfde zinkpest probleem letterlijk gebarsten. De kast is hersteld, echter het externe chassis was niet meer te redden. Hier is de loc voorzien van een 3D geprint prototype van het externe chassis
Het door onze Zortrax M200 Plus in Z-Ultrat filament geprinte interne en externe chassis past perfect en de details komen veel beter tot hun recht. Na wat verdere detailaanpassingen klaar voor productie in zwart Z-Ultrat filament.